image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
UBND xã Thủy Đường ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2013
Lượt xem: 53

UBND xã Thủy Đường ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2013

Thực hiện chủ đề năm 2013 của thành phố Hải Phòng “ Du lịch và đô thị” và của Huyện “ Du lịch và đô thị - chung tay xây dựng nông thôn mới”, tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020
Nhằm đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác CCHC tại xã, UBND xã xây dựng Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 14/3/2013 về thực hiện công tác CCHC năm 2013.

Kế hoạch cụ thể tại đây: Kế hoạch CCHC 2013.doc     
                                                            Danh mục 2013.doc

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới