image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
UBND xã Thủy Đường ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra Cải cách hành chính năm 2013.
Lượt xem: 31
UBND xã Thủy Đường ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra Cải cách hành chính năm 2013.

UBND xã Thủy Đường ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra 
Cải cách hành chính năm 2013.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 15/11/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy; Đề án số 4117/ĐA-UBND ngày 05/7/2012 của UBND thành phố Hải Phòng về đẩy mạnh Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, UBND xã đã ra Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 13/3/2013 về ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2013 ( Ban hành kèm theo Kế hoạch CCHC năm 2013).

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 về thực hiện công tác kiểm tra CCHC năm 2013, trong kế hoạch đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm tra và giao cho từng ban, ngành  tổ chức thực hiện.

          Toàn bộ kế hoạch kiểm tra CCHC tại đây:  Kế hoạch Kiểm tra CCHC.doc

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới