image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
UBND xã Thuỷ Đường ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2023
Lượt xem: 26
Thực hiện quy định Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiếm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. UBND xã Thủy Đường xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023
Tin khác
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới