image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã Thuỷ Đường năm 2023
Lượt xem: 35
Thực hiện Thông báo số 783/TB-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Thủy Nguyên về lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2023. UBND xã xây dựng và thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã, thực hiện tiếp công dân 4 ngày trên 1 tháng và đảm bảo có 2 ngày trùng với lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện.
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới