image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
UBND xã Thủy Đường tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013
Lượt xem: 37
UBND xã Thủy Đường tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.
Ngày 29/6 tại Nhà văn hóa, UBND xã Thủy Đường tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013.

UBND xã Thủy Đường tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.
Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

Ngày 29/6 tại Nhà văn hóa, UBND xã Thủy Đường tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong TT Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Trưởng các ban, ngành cùng 2 HTX  nông nghiệp.

Đồng chí Lê Văn Dần, chủ tịch UBND xã, chủ trì hội nghị, thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2013. Các ý kiến trong hội nghị tập trung vào một số vấn đề về nông nghiệp, tài chính, văn hóa thông tin, vệ sinh môi trường,...

Đồng chí chủ tịch UBND tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp và kết luận:

6 tháng đầu năm 2013 trong diều kiê%3ḅn khủng hoảng tài chính vẫn tiếp tục ảnh hưởng suy thoái của nền kinh tế thế giới, thời tiết diễn biến phức tạp, điều kiê%3ḅn sản xuất, chăn nuôi gặp không ít khó khăn đến đời sống của nhân dân và người lao đô%3ḅng. Với sự chủ động của các cấp ủy đảng, chính quyền và các cấp các ngành, sự nỗ lực quyết tâm cao của nhân dân kinh tế, xã hô%3ḅi, an ninh, quốc phòng của địa phương tiếp tục ổn định và phát triển. Năng suất lúa đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, chăn nuôi được duy trì đầu con. Phát huy tốt diê%3ḅn tích gieo thẳng, diê%3ḅn tích trồng mầu, diê%3ḅn tích nuôi trồng thủy sản. Đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiê%3ḅp xây dựng và dịch vụ thương mại, đảm bảo ổn định viê%3ḅc làm cho người lao đô%3ḅng. Các hoạt đô%3ḅng văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được duy trì bền vững. Những vấn đề bức xúc, kiến nghị của nhân dân được quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời. Huấn luyê%3ḅn cho các lực lượng luôn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác Cải cách hành chính luôn được cập nhật thường xuyên, giải quyết các thủ tục nhanh gọn đúng quy trình, thời gian quy định. Cán bô%3ḅ, công chức có đủ năng lực trình đô%3ḅ về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu câu nhiê%3ḅm vụ được giao. Tình hình an ninh chính trị và trâ%3ḅt tự an toàn xã hô%3ḅi luôn được giữ vững, đời sống vâ%3ḅt chất, tinh thần của nhân dân ngày được nâng lên.

 Đứng trước tình hình nêu trên là những thách thức, khó khăn cả về hạn chế và nguyên nhân tồn tại đó là:

Về hạn chế: Tỷ lê%3ḅ gieo thẳng chưa đạt chỉ tiêu đề ra, thu ngân sách nhà nước, ngân sách xã ở một số sắc thu còn đạt thấp, chăn nuôi đàn bò giảm so với kế hoạch. Tiến đô%3ḅ rà soát các vi phạm trong sử dụng đất ở, đất nông nghiê%3ḅp trước và sau khi có Nghị quyết số 20 của Huyện ủy còn chậm, kết quả thực hiện chưa cao, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; cơ sở vật chất phục vụ cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là trường Mầm Non chuẩn Quốc gia chưa thực hiện được kế hoạch xây dựng trường ra địa điểm mới. Tỷ lê%3ḅ người sinh con thứ 3 trở lên còn ở mức cao; Tiến đô%3ḅ xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương còn châ%3ḅm. Công tác vê%3ḅ sinh môi trường còn bất cập cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành và nhân dân để thực hiện kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh chính trị và trâ%3ḅt tự an toàn xã hô%3ḅi còn nhiều điểm nóng về ma túy, số vụ buôn bán ma túy trên địa bàn đã bắt được với số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Đề án xây dựng Nông thôn mới theo lộ trình giai đoạn 2011 - 2015 các tiêu chí còn lại khó thực hiện.

Về nguyên nhân: Những tồn tại hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiê%3ḅn có những lúc, những nơi thiếu đồng bô%3ḅ, chưa tâ%3ḅp trung; công tác phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền chưa được coi trọng. Trách nhiê%3ḅm người đứng đầu cơ quan chưa được phát huy, từ đó đã tác đô%3ḅng không nhỏ đến kết quả thực hiê%3ḅn ở mô%3ḅt số lĩnh vực.

UBND nghiêm túc kiểm điểm về trách nhiệm của Tập thể, người đứng đầu cơ quan đơn và cá nhân phụ trách cần nhận thức rõ những tồn tại hạn chế nêu trên, tiếp tục chỉ đạo điều hành thực hiê%3ḅn thắng lợi các chỉ tiêu nhiê%3ḅm vụ phát triển kinh tế, xã hô%3ḅi, an ninh, quốc phòng 6 tháng còn lại của năm 2013 đạt được những kết quả, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới