image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Lễ cất nóc Hậu cung - di tích lịch sử Đền Thượng Sơn
Lượt xem: 56

Sáng ngày 26/10/2023, UBND xã Thuỷ Đường tổ chức Lễ cất nóc - Di tích lịch sử văn hoá Đền Thượng Sơn, đây là di tích lịch sử cấp thành phố.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới