image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Thuỷ Đường (kỳ họp giữa năm)
Lượt xem: 188
Ngày 29/6/2023, HĐND xã Thuỷ Đường tổ chức kỳ họp thứ 7 – Kỳ họp thường lệ giữa năm nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai  nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

     Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Xuân Tạo - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Các đ/c Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ VN xã, các đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; các ban ngành, đoàn thể, Trường học. HTX KDDVNN, Tram y tế; các ông, bà BTCB, Trưởng thôn, Trưởng ban CTMTCS trên địa bàn.

     6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế xã Thuỷ Đường tiếp tục tăng trưởng ổn định, hầu hết các chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng đạt 87,08% kế hoạch. Hoạt động thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định. Công tác kiểm tra, giám sát quản lý đất đai, xây dựng và vệ sinh môi trường được tăng cường. Tổng thu ngân sách đạt 52,73% KH. Song song đó, lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác phòng, chống dịch bệnh được kiểm soát tốt. Việc chăm lo các đối tượng chính sách, BTXH, hộ nghèo, khó khăn được thực hiện tốt. Tình hình ANCT, trật tự ATXH được ổn định; tiếp tục triển khai thực hiện đề án 06/CP, cấp thẻ CCCD có gắn chíp, tích hợp định danh điển tử; lắp đặt thiết bị PCCC và CNCH tại 12 điểm chữa cháy công cộng và 02 tổ liên gia trên địa bàn xã.

     Về hoạt động HĐND xã, trong 6 tháng đầu năm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật, Thường trực, các ban HĐND và đại biểu HĐND xã luôn chủ động bám sát chương trình công tác đề ra, hoạt động đi vào nề nếp có hiệu quả. Hoạt động giám sát chú trọng lựa chọn những vấn đề cử tri quan tâm. 6 tháng đầu năm, thường trực đã tổ chức 1 đợt giám sát. Công tác tiếp xúc cử tri đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và có giải pháp giải quyết kịp thời. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

anh tin bai

Ảnh: Các đại biểu dự kỳ họp thứ 7 HĐND xã Thuỷ Đường khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

     Trong 6 tháng cuối năm, xã Thuỷ Đường quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đã đề ra. HĐND xã tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng và phát huy vai trò trong việc giám sát, quyết định những vấn quan trọng ở địa phương.

      Sau một ngày làm việc tích cực với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 3 nghị quyết quan trọng của HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026.

anh tin bai

Ảnh:  Đồng chí Nguyễn Xuân Tạo - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu bế mạc kỳ họp

       Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Tạo - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND xã, các ngành, đoàn thể căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND xã đã được thông qua; các Ban HĐND và các đại biểu HĐND xã  tiếp tục phát huy thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thường xuyên giám sát các ngành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND đạt kết quả tốt./.

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới