image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng uỷ và đồng chí Chủ tịch UBND xã Thuỷ Đường với Nhân dân năm 2023
Lượt xem: 55

Căn cứ Quyết định số 1737-QĐ/TU ngày 27/01/2015 của thành ủy Hải Phòng về việc Ban hành quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định số 1738- QĐ/TU ngày 27/01/2015 của thành ủy Hải  Phòng về việc Ban hành quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã Thuỷ Đường tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng uỷ và đồng chí Chủ tịch UBND xã với Nhân dân năm 2023.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới