image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
UBND xã Thủy Đường tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ Mùa 2012, triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2012-2013.
Lượt xem: 51

Tham dự Hội nghị có cán bộ Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Thủy Nguyên, các đồng chí trong TT Đảng ủy, HĐND, UBND, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí BTCB, TT, Đội trưởng đội sản xuất và cán bộ ủy nhiệm thu của 12 đơn vị.

UBND xã Thủy Đường tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ Mùa 2012,
triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2012-2013.

        Sáng ngày 24/10, tại Nhà văn hóa xã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ Mùa 2012. Tham dự Hội nghị có cán bộ Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Thủy Nguyên, các đồng chí trong TT Đảng ủy, HĐND, UBND, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí BTCB, TT, Đội trưởng đội sản xuất và cán bộ ủy nhiệm thu của 12 đơn vị.
        
Hội nghị lắng nge đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo sản xuất Nông nghiệp xã đánh giá kết quả sản xuất vụ Mùa.
        Phần I. Kết quả sản xuất vụ Mùa năm 2012
        
Vụ Mùa năm 2012 trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, khó khăn ngay từ đầu, do vụ lúa xuân năm nay thu hoạch muộn hơn so với các năm trước. Mặt khác, diện tích đất nông nghiệp ngày càng giảm, các ngành nghề phụ gặp khó khăn do suy thoái kinh tế nên nông dân quan tâm đầu tư nông nghiệp để ổn định đời sống. Giá các loại vật tư thiết yếu phục vụ nông nghiệp như giống, phân bón tăng không nhiều và đáp ứng yêu cầu sản xuất. Triển khai Nghị quyết 12, Nghị quyết 14 của HĐND, UBND thành phố và địa phương có các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất lúa, rau màu đã động viên nhân dân tích cực đưa các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Tổng diện tích cấy trồng là: 170,36 ha.  Diện tích cấy lúa: 117,36ha. Diện tích rau màu: 53 ha.. Giá trị ước đạt 120 triệu đồng/ha. Vụ mùa năm nay, cơ cấu trà lúa của địa phương tiếp tục theo hướng chỉ đạo của Huyện. Cơ cấu trà lúa vụ mùa năm 2012 cụ thể như sau:KM18: 86,50ha. Lúa lai (VL 20, RVT): 20 ha. Lúa nếp: 6,86ha. Giống khác: 5,0ha. Diện tích gieo thẳng là: 30 ha . Sau khi sạ xong, do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều nên một số diện tích gieo thẳng bị chết phải cấy lại ( 25 sào).  Năng suất lúa mùa đạt:  Năng suất bình quân: 61,89 tạ/ha. Sản lượng: 7263 tấn

        Đồng chí nêu rõ những vấn đề rút ra từ sản xuất vụ Mùa 2012:
        
- Sản xuất nông nghiệp luôn luôn phải đối phó với nhiều khó khăn thách thức diễn biến phức tạp của thời tiết. Song với tinh thần chủ động, BCĐ sản xuất nông nghiệp đã xây dựng kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2012, tổ chức hội nghị mời các chủ máy cày triển khai kế hoạch làm đất. Tập trung chỉ đạo nông dân gieo cấy hết diện tích, cơ cấu trà lúa, giống lúa tiếp tục được chuyển biến theo hướng tích cực, gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, chăm sóc đúng kỹ thuật  trà lúa tập trung trỗ vào tháng 9. Để nâng cao năng suất chất lượng vụ mùa 2012 trên cơ sở kế hoạch, chỉ tiêu huyện giao cho địa phương diện tích gieo thẳng là 30 ha. BCĐ sản xuất nông nghiệp đã tập trung chỉ đạo mở rộng diện tích gieo thẳng và đưa chất lượng cao vào thay thế KM 18, tuy có chuyển biến nhưng còn thấp. Bên cạnh những kết quả đã đạt được song vẫn còn tồn tại cần khắc phục đó là:
        
- Một số hộ nông dân chưa quan tâm và chưa thực hiện đúng khung lịch thời vụ và chăm sóc, phun trừ sâu bệnh theo chỉ đạo của BCĐ sản xuất nông nghiệp và HTX. 
        
- Gieo thẳng là tiến bộ kỹ thuật làm thay đổi thói quen canh tác của nông dân, do có những ưu điểm vượt trội so với cấy song do công tác tuyên truyền vận động chưa sâu rộng nên nhận thức của nông dân (thậm chí của 1 số cán bộ Đảng viên) không tuân thủ theo kế hoạch quy vùng của HTX. Sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế.....và còn coi việc chỉ đạo sản xuất nông nghiệp là của BCĐ sản xuất nông nghiệp và HTX.
        
        Phần II. Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2012-2013
        
Vụ Đông Xuân năm 2012-2013 theo dự báo sẽ gặp khó khăn do lúa mùa thu hoạch muộn hơn so với kế hoạch, giá cả vật tư đầu vào như giống, phân bón, xăng dầu, điện năng tăng cao, mưa bão cuối vụ còn diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất. Trong tình hình đó tư tưởng chỉ đạo vụ Đông Xuân 2012-2013 là tận dụng tối đa tiềm năng lợi thế, né tránh thiên tai, lựa chọn giống cây trồng đáp ứng thị trường, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất hiệu quả sản xuất vụ Đông. 
        
Thực Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2012 của UBND huyện Thủy Nguyên để chủ động khắc phục những yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến sản xuất. Phấn đấu vụ Đông 2012 đạt được mục tiêu diện tích, năng suất chất lượng hiệu quả. BCĐ sản xuất nông nghiệp xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:
        
Diện tích lúa: 117,36ha. Diện tích rau màu: 53 ha. Năng suất lúa: 70 tạ/ha. Sản lượng: 8215 tấn. Quy hoạch các vùng, cải tạo hệ thống tiêu thoát nước cho vùng gieo thẳng.
        
Về kỹ thuật trồng trọt: Tăng cường công tác vận động tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật để nông dân hiểu rõ tầm quan trọng của các biện pháp kỹ thuật qua đó để nông dân tích cực áp dụng vào sản xuất. Tập trung khuyến cáo và hướng dẫn kỹ thuật gieo, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên lúa lai, lúa gieo thẳng . Tiếp tục quy vùng để mở rộng diện tích gieo thẳng, diện tích lúa lai để theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng gạo. Vụ Đông xuân 2012 tiếp tục tăng cơ cấu giống lúa VL20, RVT, giảm giống KM18. 
        
Thời vụ gieo cấy: Lập xuân ngày 05/02/2013 tức ngày 25/12 năm Nhâm Thìn, lập Xuân trước tết 5 ngày. Giống KM18, RVT( thời gian sinh trưởng 118-122), thời vụ gieo từ ngày 05-10/02/2013. Giống VL20 (Thời gian sinh trưởng 110- 115), thời vụ gieo từ ngày 10- 20/02/2013. Đối với gieo cấy: Gieo mạ dược từ ngày 25/01- 31/1/2013. Gieo mạ sân từ ngày 01/02 – 10/02/2013. Thời vụ cấy từ ngày 15/02/2013 (mồng 5 Tết) và cấy xong trong tháng 2.
        
Các ý kiến trong hội nghị nhất trí với báo cáo của đồng chí Trưởng BCĐ sản xuất nông nghiệp và nêu ra một số khó khăn vụ Đông xuân như: Chỉ tiêu huyện giao về diện tích gieo thẳng cao nên cần triển khai quy hoạch tối đa diện tích gieo thẳng, sớm thực hiện khảo sát quy vùng để giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị. 2 HTX nông nghiệp cần làm tốt công tác làm thủy lợi nội đồng nạo vét kênh mương, điều hành dịch vụ nước hợp lý để nông dân gieo mạ đúng thời vụ. Tăng cường sự phối kết họp, vận động tuyên truyền của các Đoàn, Hội cho toàn thể nhân dân thực hiện Kế hoạch của BCĐ sản xuất nông nghiệp.
        
Đồng chí Trưởng BCĐ sản xuất nông nghiệp tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và kết luận hội nghị: Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chung của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể. Căn cứ vào Kế hoạch trên đề nghị các ban, ngành, đoàn thể kết phối hợp để góp phần để phấn đấu đảm bảo vụ Đông Xuân thắng lợi và đạt chỉ tiêu./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới