image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
UBND xã Thủy Đường tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng. Triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác Qúy IV/2012
Lượt xem: 53

Sáng ngày 08/10, UBND xã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng/2012. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong TT Đảng ủy, TTHĐND, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí BTCB và Trưởng thôn của 12 đơn vị.

UBND xã Thủy Đường tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng.
Triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác Qúy IV/2012

Sáng ngày 08/10, UBND xã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng/2012. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong TT Đảng ủy, TTHĐND, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí BTCB và Trưởng thôn của 12 đơn vị.
Đồng chí Lê Văn Dần – Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị, thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng.

         Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2012:
        
1. Sản xuất nông nghiệp:
        
* Kết quả vụ Đông Xuân: Tổng diện tích cấy, trồng vụ Đông Xuân năm 2012 là: 170,36 ha; thực hiện là 165,36 ha - đạt 97,06% tổng diện tích. Trong đó: Diện tích cấy lúa 117,36 ha; Năng suất đạt 67,5 tạ/ha; Sản lượng đạt 7.921 tấn. Tổ chức hội nghị sơ kết công tác sản xuất vụ Đông Xuân  2011- 2012; Hội thảo đầu bờ về kỹ thuật gieo thẳng. Diện tích trồng mầu là: 53 ha.
        
*Thực hiện vụ Mùa: Tổng diện tích cấy, trồng là: 170,36 ha. Trong đó: Diện tích cấy lúa 117,36 ha, thực hiện diện tích gieo thẳng là 7,7 ha. Diện tích trồng mầu là: 53 ha.
        
- Chăn nuôi: 9 tháng năm 2012 tổng đàn bò hiện có 39 con; đàn lợn 750 con; đàn gia cầm 4.200 con.
        
2. Tài chính:
        
* Tài chính:  Thu ngân sách nhà nước:  873.219.000 đồng/1.246.000.000 đồng – đạt 70%. Thu ngân sách xã: 3.485.627.245 đồng/4.765.910.000 đồng, đạt 73%. Chi ngân sách xã: 3.462.405.000 đồng/4.765.910.000 đồng, đạt 72.6%. Triển khai thực hiện thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 68% KH; Quỹ quốc phòng năm 2012 thu đạt 85 % KH.
        
* Thống kê: Điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012 là 380 hộ kinh doanh cá thể đã thực hiện điều tra. Trong đó: 46 hộ ngừng hoạt động; 334 hộ đang hoạt động; điều tra Cơ sở Tôn giáo, tín ngưỡng là 07 phiếu; điều tra hành chính, sự nghiệp là 07 phiếu.
        
3. Tài nguyên môi trường – Giao thông thủy lợi:
        
- Công tác cấp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở là 121/150 giấy – đạt 80,66% kế hoạch. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị huyện cấp là 304/1.200 giấy – đạt 25,3% kế hoạch.
        
- Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về công tác quản lý đất đai: Thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết số 16 của Ban chấp hành Đảng bộ xã, đã tổ chức rà soát các vị phạm sử dụng đất trên địa bàn là 249 hộ, lập hồ sơ được 226/249 hộ đạt 90,76% kế hoạch, lập biên bản và trích đo hiện trạng vi phạm của 225 hộ với diện tích rà soát là 581.467,5 m2. Thực hiện chỉ đạo của Thành phố và Huyện về tổng điều tra, rà soát đất nông nghiệp tạm giao, đất bãi bồi ven sông: Tiến hành tổng rà soát là 840.500 m2.
        
- Công tác giải quyết vi phạm trong lĩnh vực đất đai: Lập biên bản đình chỉ xây dựng lấn chiếm và sử dụng đất sai mục đích là 15 vụ, tăng 03 vụ so với cùng kỳ. Tổ chức tháo dỡ 7 vụ, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 8 vụ.
        
- Công tác vệ sinh môi trường: Tổ chức hội nghị quân dân chính triển khai công tác xã hội hóa thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn. Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 04/9/2012, UBND triển khai đến các thôn,  thành lập các tổ thu gom mới tại các đơn vị.
        
4. Giáo dục:
        
Sỹ số học sinh của 3 cấp học là 1.915 em, các trường tổng kết năm học.
        
+ Trường Mầm Non: Sỹ số học sinh: 593 cháu. Huy động độ tuổi Mẫu giáo 470/495 – đạt 95%; Nhà trẻ 196/450 – đạt 43%. Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến.
        
+ Trường Tiểu học: Sỹ số học sinh 736 em. Huy động học sinh 6 tuổi ra lớp 1 là 157 em – đạt 100%; tỷ lệ chuyển lớp, chuyển cấp đạt 100%; huy động đạt 100%; hiệu quả đạt 100%. Năm học 2011-2012 trường có 09 em đạt học sinh giỏi cấp thành phố, 22 em đạt học sinh giỏi cấp huyện. Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến xuất sắc. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
        
+ Trưởng THCS: Sỹ số học sinh 586 em. Tỷ lệ chuyển lớp đạt 99%, học sinh tốt nghiệp đạt 100%; học sinh lớp 5 vào lớp 6 là 136 em đạt 100%; huy động đạt 97,2%; hiệu quả đạt 91,9%. Năm học 2011-2012 trường có 05 em đạt học sinh giỏi cấp thành phố, 50 em đạt học sinh giỏi cấp huyện. Học sinh thi vào lớp 10 quốc lập đạt 77%. Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến xuất sắc. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.
        
Tổng kết công tác hoạt động hè năm 2012, được Ban chỉ đạo hoạt động hè của huyện biểu dương khen thưởng đơn vị xuất sắc.
        
5. Y tế - Dân số KHHGĐ:
        
Nâng cao vai trò y đức người thầy thuốc, trực khám chữa bệnh tại trạm, tại nhà là 2.369 lượt người. Tiêm chủng mở rộng hàng tháng 580/618 đạt 94% kế hoạch, uống VitaminA từ 6 đến 36 tháng tuổi là 605/610 đạt 99% kế hoạch.
        
* Kết quả các chỉ tiêu dân số 9 tháng: Dân số toàn xã: 11.897 nhân khẩu.Số hộ: 3.038 hộ. Số sinh: 145/183 cháu, đạt 79,23% KH. Trong đó, sinh con thứ 3 trở lên là 10 cháu, tăng 02 so với cùng kỳ. Tỷ lệ người sinh con thức 3 trở lên là 6,89% KH. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 0,84%, tăng 0,2% so với cùng kỳ.
        
* Kết quả KHHGĐ: Tuyên truyền Pháp lệnh Dân số, thường xuyên giao ban định kỳ công tác Dân số KHHGĐ. Tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi dựa vào cộng đồng; Sinh hoạt chuyên đề Hội Người cao tuổi với công tác Dân số KHHGĐ.
        
6. Văn hóa thông tin, Thể dục thể thao:
        
Thường xuyên kiểm tra các cum loa, đảm bảo thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước và các thông báo của địa phương Trang trí băng zôn, khẩu hiệu nhân kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 và các ngày lễ lớn của dân tộc. Phong trào văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao vẫn được duy trì. Hai làng văn hóa vân động nhân dân thực hiện tốt Hương ước làng và chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, tích cực triển khai cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Duy trì và tổ chức tốt các Lễ hội. Quản lý các hoạt động Tôn giáo trên địa bàn.
        
7. Lao động thương binh và xã hội:
        
Nhận trao quà tết của trên đến các đối tượng được hưởng, rà soát các đối tượng khó khăn, hộ nghèo, gia đình tai nạn rủi ro không có khả năng ăn tết để địa phương trợ cấp giúp đỡ. Làm tốt công tác chi trả cho các đối tượng ưu đãi người có công; xét duyệt 42 hồ sơ bảo trợ xã hội đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng; cấp thẻ bảo BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi được 180 thẻ. Điều tra lao động việc làm năm 2012. Tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu tại các đơn vị trên địa bàn.
        
Vận động Quĩ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2012 được số tiền 71.324.000 đồng. Xây dựng nhà tình nghĩa cho vợ Liệt sỹ tại thôn Tây. Tổ chức kỷ nệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sỹ.
        
Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn. 9 tháng năm 2012 các đoàn thể đã tổ chức cho hộ viên, đoàn viên của tổ chức mình tín chấp vay vốn tại ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng NN&PTNT với tổng số vốn vay là 1.718.600.000 đồng  cho 144 hộ vay.
        
8. An ninh:
        
Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội vẫn được giữ vững, thường xuyên củng cố xây dựng lực lượng, tăng cường công tác tuần tra chốt điểm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống các loại tội phạm.
        
Ban công an đã giải quyết và xử lý 19 vụ với 42 đối tượng. Lập hồ sơ và cho 22 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại TT giáo dục xã hội Hải Phòng. Lập hồ sơ quản lý giáo dục tại xã cho 03 đối tượng. Xử phạt hành chính thu nộp vào ngân sách số tiền 9.500.000 đồng. Tiến hành tổng rà soát về tình hình ma túy trên địa bàn là 194 đối tượng nghiện, 21 đối tượng nghi nghiện và 10 điểm mua bán trái phép chất ma túy. Thực hiện đợt cao điểm về thu nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đã phát động nhân dân tự nguyện giao nộp được 10,1 kg pháo, 06 dao kiếm các loại bàn giao về Công an huyện.
        
9. Quốc phòng:
        
Duy trì lực lượng DQCĐ, DBĐV sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh. Điều động 29 đồng chí DBĐV thuộc Tiểu đoàn 105b huấn luyện tại Trung đoàn 50. Tham gia Hội thi Trung đội trưởng Dân quân cơ động huấn luyện giỏi năm 2012 đạt loại khá. Đăng ký NVQS độ tuổi 17 sinh năm 1995. Kết quả 79/76 – đạt 103,9%. Khám tuyển sức khỏe NVQS; tiếp xúc, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ đợt II năm 2012 là 11/11 công dân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Tổ chức xét duyệt hồ sơ Đợt I đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 63 trường hợp.
        
10. Thanh tra, Tư pháp, Xây dựng chính quyền:
        
* Thanh tra, Tư pháp: Thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục Pháp luật cho nhân dân, quản lý tốt công tác hộ tịch, hoạt động hòa giải tại địa phương. Kiểm tra công tác Tư pháp 6 tháng năm 2012 của đơn vị kết quả đạt loại tốt. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 9 tháng  năm 2012 là 19 đơn. Đã giải quyết  là 17 đơn còn 02 đơn đang tiến hành xem xét giải quyết.
        
* Xây dựng chính quyền: Thực hiện Chương trình công tác năm 2012: UBND chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện duy trì chế độ làm việc của bộ phận “Một cửa”, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đánh giá kết quả Pháp lệnh thực hiện Dân chủ ở cơ sở 5 năm 2007-2011. Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh Việt Nam; tổng kết thực hiện kế hoạch năm Thanh niên 2011. Triển khai Chương trình thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; thành lập Ban quản lý xã và Ban phát triển thôn; phối kết hợp với đơn vị tư vấn đánh giá hiện trạng theo bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.

        Phương hướng nhiệm vụ công tác Qúy IV năm 2012:
        
1. Sản xuất nông nghiệp: Phấn đấu năng suất lúa đạt 57 tạ/ha; sản lượng đạt 6.689 tấn. Duy trì diện tích trồng mầu 53 ha; xây dựng kế hoạch trồng cây vụ đông. Làm tốt công tác dự tính, dự báo phòng trừ sâu bệnh, dịch vụ đủ nước cho các trà lúa. Sản lượng tôm các loại ước đạt 80 tấn.
        
2. Tài chính: Tập trung thu các sắc thu, đảm bảo công tác chi các hoạt động chính trị của địa phương. Dự toán thu ngân sách xã: 1.481.505.000 đồng. Dự toán chi ngân sách xã: 1.475.283.000 đồng
        
3. Tài nguyên môi trường, giao thông thủy lợi:
        
Thực hiện các chỉ tiêu cấp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở là 30 giấy, đất nông nghiệp là 896 giấy.
        4. Giáo dục:
            
Nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo duy trì tốt sỹ số học sinh của 3 cấp học, không có học sinh bỏ học, các trường giữ vững danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến xuất sắc.
        
5. Y tế, dân số KHHGĐ:
        
Duy trì công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện các chương trình y tế quốc gia, y tế cộng đồng, tuyên truyền phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phực phẩm, vệ sinh môi trường, tiêm phòng cho trẻ trong độ tuổi đạt tỷ lệ cao.  Tuyên truyền Pháp lệnh Dân số nhằm giảm chỉ tiêu sinh và sinh con thứ 3 trở lên. Trạm y tế giữ vững chuẩn Quốc gia.
        
6. Lao động thương binh và xã hội:
        
Thực hiện tốt công tác chuyên môn, công tác chính sách, công tác bảo trợ xã hội đến các đối tượng, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, tổ chức rà soát điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012.
        
7. An ninh:
        
Tăng cường công tác tuần tra chốt điểm giải quyết, xử lý các vụ việc, xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm theo tiêu chí 19 Xây dựng Nông thôn mới về công tác an ninh trật tự.
          8. Quốc phòng:
        
Thực hiện huấn luyện cho các lực lượng theo kế hoạch, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng; Phúc tra tháng 10; tiếp tục thực hiện tốt công tác kê khai, hoàn thiện hồ sơ cho đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức hội nghị xét duyệt Đợt II cho các đối tượng được hưởng. Ứng trực nhận nhiệm vụ khi có lệnh.
        
9. Thanh tra, Tư pháp, Xây dựng chính quyền:
        
Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Không để đơn thư khiếu kiện vượt cấp.
        
Duy trì chế độ trực tiếp công dân tại bộ phận “Một cửa”, đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, tổng kết công tác thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở 5 năm 2007-2011, Chương trình công tác năm 2012, năm Dân vận chính quyền, phong trào Thi đua yêu nước và biểu dương khen thưởng các Tập thể, Cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.
        
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy và các ý kiến đóng góp của đại biểu trong hội nghị, đồng chí chủ tịch UBND xã kết luận: Năm 2012 còn 3 tháng nữa là kết thúc năm, yêu cầu các ban, ngành, các đơn vị thôn rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ, phối kết hợp đồng bộ, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới