image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Xã Thủy Đường triển khai kế hoạch thực hiện Đề án thu gom rác thải trên địa bàn xã
Lượt xem: 51

Sáng ngày 06/9, UBND xã Thủy Đường tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Đề án thu gom rác thải. Đến dự hội nghị có lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể, Đại biểu HĐND xã cùng các đồng chí BTCB, Trưởng, phó thôn, Trưởng ban công tác mặt trận của 12 đơn vị.

                       Xã Thủy Đường triển khai kế hoạch thực hiện Đề án thu gom rác thải trên địa bàn xã

           Sáng ngày 06/9, UBND xã Thủy Đường tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Đề án thu gom rác thải. Đến dự hội nghị có lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể, Đại biểu HĐND xã cùng các đồng chí BTCB, Trưởng, phó thôn, Trưởng ban công tác mặt trận của 12 đơn vị.
            
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị. Đồng chí thông qua Quyết định thành lập BCĐ triển khai Đề án xã hội hoá công tác vệ sinh môi trường, danh sách phân công nhiệm vụ các thành viên trong BCĐ. Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Văn Tiếp – cán bộ địa chính – Phó Ban triển khai Kế hoạch, hướng dẫn các thôn ký kết hợp đồng, danh sách hộ ký hợp đồng thu gom, xử lý rác thải vệ sinh môi trường. Kế hoạch nêu rõ thời gian và các bước thực hiện: 
            Từ ngày 08 đến ngày 15/9/2012 các thôn điều tra thống kê lập danh sách các hộ sản xuất kinh doanh, số nhân khẩu của hộ đăng ký thu gom, ký hợp đồng đến từng hộ gia đình, tổ chức. Từ ngày 16 đến ngày 17/9/2012 các thôn nộp danh sách và hợp đồng các hộ đã đăng ký thu gom gửi về cán bộ TC-KT xã. Ngày 20/9 tổ chức hội nghị với các Ông, bà trưởng phó thôn, người đăng ký làm công tác thu gom, thành lập tổ thu gom mới. Từ ngày 01/10/2012 đội thu gom mới hoạt động theo Đề án. Thời gian thu, mức thu được quy định cụ thể trong Kế hoạch.
          
Các ý kiến trong hội nghị tập trung vào một số khó khăn khi triển khai thực hiện Đề án thu gom rác thải như: công tác tuyên truyền phải sâu rộng đến toàn thể nhân dân để mọi người hiểu rõ mục tiêu của Đề án; cần có sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng các chế tài xử lý đối với các hộ không đăng ký thu gom rác thải, không nộp tiền hoặc nộp tiền quá hạn để nhân dân thực hiện nghiêm túc theo Hợp đồng thu gom...
          
          Tiếp thu các ý kiến trao đổi, đóng góp của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh: Thủy Đường là một trong những xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện giai đoạn 2012-2015. Mặt khác Thủy Đường nằm ở trung tâm kinh tế - chính trị của huyện, vì mục tiêu phát triển bền vững phải đặt công tác bảo vệ môi trường ngang bằng với phát triển kinh tế và phát triển xã hội. Việc triển khai thực hiện Đề án có ý nghĩa rất quan trọng nhằm bảo đảm môi trường toàn xã xanh, sạch, đẹp, nâng cao sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư xây dựng nông thôn mới một cách bền vững.
         
Trong giai đoạn hiện nay, việc triển khai xã hội hoá công tác thu gom, xử lý rác thải là vấn đề cấp bách và cần được ưu tiên thực hiện, tuy nhiên trong quá trình thực hiện sẽ nảy sinh rất nhiều khó khăn, vì vậy cần sự quyết tâm vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, sự phối kết hợp giữa chính quyền với cấp uỷ, sự đồng tình ủng hộ của toàn thể nhân dân. Thay mặt BCĐ, đồng chí yêu cầu các ban, ngành, các ông bà trưởng phó thôn thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch, các đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng thực hiện để Đề án triển khai đạt hiệu quả.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới